Infographic ข้อดีของการติดตั้งท่อน้ำมัน 2 ชั้น กับบริษัท GSM

ท่อน้ำมัน 2 ชั้น ผลิตจากวัสดุ High Density Polyethylene 100% ซึ่งมีความหนาแน่นสูงนี้ทำให้ท่อมีความแข็งแรง ทนต่อแรงต้านทานและไฮโดรคาร์บอนของโพลิเมอร์ จึงนิยมนำมาใช้งานในการสร้างสถานีบริการน้ำมัน ท่อน้ำมัน 2 ชั้น ของ NUPI ให้ความสำคัญในเรื่องของความปลอดภัยเป็นหลัก มีมาตรฐานได้รับการยอมรับจากหลายประเทศ