ท่องเที่ยวประจำปี 2561

บริษัทแก๊สสเตชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด ได้จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวประจำปี 2561 ในวันที่ 12-13 ต.ค 61 ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน โดยปีนี้ได้เดินทางไปท่องเทียวที่ ลาลามูก้า รีสอร์ท เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งวันแรก 12 ต.ค ได้แวะทานอาหารกลางวันร่วมกันที่ ร้านครัวเขาใหญ่ หลังจากนั้นได้แวะทำกิจกรรมร่วมกันที่ The Chocolate Factory หลังจากนั้นได้เข้าพักที่ ลาลามูก้า รีสอร์ท เขาใหญ่ วันที่ 13 ต.ค ก่อนเดินทางกลับได้แวะทานอาหารกลางวันร่วมกันที่ ร้านลาวอันหยัง กิจกรรมต่างๆทั้งหมดนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามัคคี, ความเป็นน้ำหนึ่งเดียวกันและเพื่อให้เกิดความรักกันภายในองค์กร  

ทำบุญบริษัท ประจำปี 2565
Events,

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 บริษัท จีเอสเอ็ม เทรด จำกัด ได้จัดทำบุญบริษัทประจำปี ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่...

งานติดตั้งตู้จ่ายน้ำมัน HONGYANG ที่ สถานีบริการน้ำมันบางจาก บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา
News,

วันที่ 12 เมษายน 2565 บริษัท จีเอสเอ็ม เทรด จำกัด ได้ดำเนินการติดตั้งตู้จ่ายน้ำมัน HONGYANG  ที่ สถานีบริการน้ำมันบางจาก...