Q&A

Sorry, this entry is only available in Thai. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

ถามตอบเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ ท่อน้ำมัน 2 ชั้น, ระบบ Submers & Suction, ระบบ POS, อุปกรณ์วัดปริมาณน้ำมัน, กฎหมายป้องกันไฟฟ้าสถิต, Tank Sump, การป้องกันน้ำมันรั่ว รวมไปถึง การ calibrate และ Flush line 

1) ทำไมเราต้องใช้ท่อน้ำมัน 2 ชั้น?

 • เป็นข้อบังคับตามกฎกระทรวงพลังงาน
 • ปลอดภัยจากสภาวะแวดล้อมที่ไม่พึงประสงค์ เนื่องจากมีผนังชั้นนอกป้องกันไม่ให้ถึงท่อชั้นใน
 • ป้องกันการรั่วซึมจากด้านในออกสู่ได้นอกได้เป็นอย่างดี
 • มีอายุการในงานที่ยาวนาน ต้านทานการกัดกร่อนได้เป็นอย่างดี (ในสภาวะปกติ)

2) ระบบ Suction กับ ระบบ Submers  ต่างกันอย่างไร?

 • ระบบ Suction สร้างแรงดูดจากมอเตอร์ในตู้จ่าย  และการทำระบบท่อต้องเดินเป็นแบบขนาน แยกเฉพาะตามจำนวนมือจ่ายที่มี แม้มือจ่ายเป็นผลิตภัณฑ์เดียวกันก็ต้องเดินระบบท่อแยกจากกัน
 • ระบบ Submers สร้างแรงดูดจากมอเตอร์ในถังน้ำมัน และการทำระบบท่อสามารถเดินเป็นระบบอนุกรมขึ้นตามชนิดน้ำมันนั้นๆได้ทันทีภายในท่อเส้นเดียวกัน (มือจ่ายเป็นผลิตภัณฑ์เดียวกัน สามารถเดินท่อพ่วงถึงกันโดยใช้ท่อเส้นเดียว)

3) น้ำเข้าไปในถังน้ำมันได้อย่างไร? หากตรวจพบน้ำเข้าถังจะต้องทำอย่างไร?

น้ำเข้าถังได้เกิดจากกรณีดังต่อนี้

 • การปิดฝาManholeหลังจากขั้นตอนการล้างถังโดยไม่มีการทดสอบ ทำให้มีน้ำซึมเข้าบริเวณฝา Manhole กรณีนี้อยู่ในขั้นตอนการติดตั้งซึ่งทีมงานติดตั้งต้องมีการทดสอบแรงดันหลังปิดฝาManholeทุกครั้ง
 • น้ำเข้าจากการขั้นตอนการวัดปริมาณน้ำมัน (ดึงท่อไม้วัด) โดยการใส่ฝาปิดท่อไม้วัดไม่แน่นหลังจากวัดปริมาณน้ำมันเสร็จ
 • น้ำเข้าจากระบบการระบายน้ำไม่ทันบนฝาManholeและฝาจีบท่อไม้วัด (น้ำขัง) ทำให้เกิดการท่วมอุปกรณ์ น้ำสามารถไหลซึมเข้าทางอุปกรณ์ได้
 • น้ำมันไม่ได้คุณภาพจากแหล่งกำเนิด (คลังน้ำมัน)
 • น้ำเกิดจากการกลั่นตัวในระบบทางเคมี (โดยเฉพาะน้ำมันดีเซลและเบนซินE85) สามารถกลั่นตัวได้ตั้งแต่จากแหล่งผลิตจนถึงการจัดเก็บภายในถังน้ำมันใต้ดิน

หากตรวจพบน้ำเข้าถังต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

 • แจ้งทางผู้จัดการสถานีให้รับทราบถึงปัญหา
 • หยุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นั้นๆและทำการตรวจสอบระดับน้ำในถังโดยใช้น้ำยาวัดน้ำ หรือตรวจสอบได้จากระบบ ATG.(กรณีมีระบบวัดระดับน้ำมันและน้ำอัตโนมัติ)
 • ติดต่อบริษัทผู้ทำการ Calibrateและล้างถังเพื่อรับทราบปัญหาและร่วมเข้ามาตรวจสอบ

4) ระบบ POS คืออะไร ? มีความจำเป็นอย่างไร ?

ระบบช่วยการขายโดยคำนวณการตัดจ่ายทั้งปริมาณน้ำมันและราคาขายหน้าตู้จ่าย อีกทั้งทำหน้าที่เก็บข้อมูลการขายและดูปริมาณน้ำมันที่คงเหลือจากการขาย

5) ระบบ ATG คืออะไร ? มีความจำเป็นอย่างไร ?

เป็นอุปกรณ์วัดปริมาณน้ำมันในถังอัตโนมัติแบบตลอดเวลา (Real Time) บอกปริมาณคงเหลือได้แม่นยำกว่าการวัดด้วยสายตา โดยข้อมูลจะปรากฏบนหน้าจอMonitor ทั้งนี้ยังมีฟังก์ชั่นเสริมสามารถวัดปริมาณน้ำในถังน้ำมันได้

6) ข้อกฎหมายเรื่องท่อน้ำมันจะต้องมีระบบป้องไฟฟ้าสถิตนั้น จะต้องทำอย่างไรบ้าง ?

ระบบป้องไฟฟ้าสถิตบริเวณท่อน้ำมัน ต้องทำการติดตั้งสายกราวน์เพิ่มเติมตรงบริเวณดังต่อไปนี้

 • บริเวณ Dispenser Sump คือจากหน้าแปลนท่อใต้ตู้จ่ายโดยลากสายกราวน์จากหน้าแปลนท่อมาโยงเข้าระบบกราวน์ของตู้จ่าย
 • บริเวณ Tank Sump คือลากสายกราวน์เชื่อมโยงถึงกันระหว่างหน้าแปลนของท่อรับ ท่อระบายไอ และท่อจ่าย และลากสายไปจบที่กราวน์ของระบบไฟรวม (Ground Test Box)
 • บริเวณจุดลงน้ำมันและท่อระบายไอน้ำมัน คือลากสายกราวน์ระหว่างท่อเชื่อมโยงกันไปและลากสายไปจบที่กล่องกราวน์รวม

7) Watertight Tank Sump คืออะไร? มีข้อดีอย่างไรบ้าง?

เป็น Tank Sump แบบระบบปิดกันน้ำ 100% ไม่จำเป็นต้องมีระบบระบายน้ำทิ้ง สามารถลดความเสี่ยงในกรณีน้ำท่วมจากภายนอกเข้ามาภายในบริเวณฝา Manhole ได้

8) ปั้มซัมเมอร์ส มีระบบตรวจจับและป้องกัน น้ำมันรั่วอย่างไร ?

ระบบ Submers ตัวปั๊มจะมีระบบกลไกตรวจจับความต่างแรงดันฝั่งดูดและฝั่งจ่าย หากมีแรงดันแตกต่างกันมากระบบจะทำการตัดการจ่ายน้ำมัน(โดยการลดการจ่ายน้ำมันน้อยลง) จึงเป็นจุดสังเกตให้เรารับทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและต้องทำการตรวจสอบหาสาเหตุต่อไป

9) การตรวจสอบท่อน้ำมันรั่วต้องทำอย่างไร ?

 • สังเกตบริเวณใต้ตู้จ่ายน้ำมันด้วยสายตาว่ามีการรั่วซึมของน้ำมันหรือไม่
 • สังเกตปริมาณน้ำมันออกจากมือจ่ายมีปริมาณน้อยหรือไม่ (จากข้อที่8 ระบบSubmersจะทำการหรี่ลดปริมาณน้ำมัน)
 • หากเกิดความไม่แน่ใจ ให้ติดต่อทีมติดตั้งระบบน้ำมันเพื่อทำการตรวจสอบและทดสอบต่อไป

10) ถังน้ำมันที่ใช้งานอยู่ มีวิธีการตรวจสอบรั่วอย่างไร?

 • ถังน้ำมันรุ่นใหม่มีผนัง 2 ชั้น และจะทำการสุญญากาศผิวชั้นนอกมาจากโรงงาน (Vacuum)  สามารถสังเกตได้จากเกจ์วัดที่ติดมากับถังต้องไม่ตีเป็นศูนย์ อีกทั้งเมื่อติดตั้งเสร็จจะมีสายสัญญาณแจ้งเตือนวัดรั่ว(Leak Alarm) แจ้งเตือนให้เรารับทราบหากเกิดกรณีถังชั้นนอกรั่ว
 • ในกรณีต้องการตรวจสอบการรั่วของถังชั้นในโดยมีน้ำมันอยู่ในถัง ต้องทำการปิดวาล์วฝั่งท่อจ่ายและท่อระบายไอ พร้อมบล็อกท่อลงน้ำมันโดยใส่เกจ์วัดเอาไว้ตรงจุดลงน้ำมัน (ทดสอบถังชั้นใน+ท่อลงน้ำมัน) จากนั้นทำการอัดไนโตรเจนเข้าในระบบที่แรงดัน  3-5 PSI.เป็นเวลาอย่างน้อย 1ชม. ต้องไม่เกิดการรั่ว (ขั้นตอนดังกล่าวต้องทำโดยผู้ชำนาญการเท่านั้น)

11) การ Calibrate ถังน้ำมัน คืออะไร?

การ Calibrate คือการตวงวัดและบันทึกข้อมูลเพื่อทำสเกลวัดปริมาณน้ำมันในถัง โดยสเกลดังกล่าวจะปรากฏในไม้วัดสเกลซึ่งทำจากแสตนเลส เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบปริมาณน้ำมันคงเหลือในถังน้ำมันชนิดนั้นๆ

12) การ Flush line คืออะไร ?

การ Flush Line คือการล้างทำความสะอาดระบบท่อรับและท่อจ่ายน้ำมัน โดยการทำความสะอาดจะใช้ Submers ดูดน้ำมันที่มีอยู่ในถังไล่ล้างเศษตะกอนฝุ่นออกจากระบบท่อ และวนระบบประมาณ 30 นาทีของแต่ละหัวจ่าย โดยการ Flush Line จะทำหลังจากการลงน้ำมัน และทำก่อนการตั้งตู้จ่ายน้ำมัน