Infographic ทำไมต้องติดตั้งระบบ ATG

“OMNTEC” ATG คือเครื่องวัดระดับน้ำมันในถังน้ำมันใต้ดินอัตโนมัติ ตรวจสอบสถานะคงเหลือของน้ำมันที่มีความแม่นยำสูง ลดข้อผิดพลาดจากการทำงานของมนุษย์ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีเซ็นเซอร์สามารถแจ้งเตือนเมื่อพบความผิดปกติ ทำให้สามารถบริหารสถานีบริการน้ำมันได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้ไม่ได้อยู่ในสถานีก็สามารถตรวจสอบความเคลื่อนไหวออนไลน์ผ่านทาง Smart phone, Tablet ได้ตลอดเวลา