November 2017

ท่องเที่ยวประจำปี 2560

บริษัทแก๊สสเตชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด ได้จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวประจำปีขึ้น โดยปีนี้ได้ไปชมทัศนียภาพ และนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ เมืองจู่ไห่-มาเก๊า ประเทศจีน ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน เป็นกิจกรรมเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีภายในองค์กร และเปิดประสบการณ์ใหม่ให้กับพนักงานในการท่องเที่ยวต่างประเทศ