May 2019

เยี่ยมชมโรงงานผู้ผลิตตู้จ่ายน้ำมัน

วันที่ 19-21 พฤษภาคม 2562 เดินทางไปเยี่ยมชมโรงงานผลิตตู้จ่ายน้ำมัน HONGYANG ณ เมืองเวินโจว มณฑลเจ้อเจียง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และได้เจรจาธุรกิจร่วมกัน