ปตท. สำนักงาน สถานีบริการ น้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อการสวัสดิการ ยศ.ทร