กันยายน 2017

ทำบุญบริษัท ประจำปี 2560
Events,

วันที่ 27 กรกฏาคม 2560 ได้มีกิจกรรมทำบุญบริษัทประจำปี ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่อเป็นสิริมงคลให้แก่ธุร...