พฤศจิกายน 2017

ท่องเที่ยวประจำปี 2560
Events,

บริษัทแก๊สสเตชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด ได้จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวประจำปีขึ้น โดยปีนี้ได้ไปชมทัศนียภาพ และนมัสการสิ่งศักดิ์ส...