ปั๊มน้ำมันบางจาก – บริษัท อ้อมน้อยปิโตรเลี่ยมเซอร์วิส จำกัด