กิจกรรมบริจาคอุปกรณ์การเรียน สนับสนุนการศึกษาเด็กนักเรียน

             บริษัทแก๊สสเตชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด อยากเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม โดยได้บริจาคอุปกรณ์การเรียนให้กับเด็กนักเรียนในต่างจังหวัดที่ขาดแคลน ซึ่งคัดเลือกจากโรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่ห่างไกล ได้แก่ รร.บ้านสันหลวงสามัคคี อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย มีนักเรียน 35 คน , รร.บ้านวาวี (ห้องเรียนปางกลาง) อ.แม่สรวย จ.เชียงราย มีนักเรียน 68 คน และ รร.บ้านโนนเค็ง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ มีนักเรียน 41 คน ทางบริษัทหวังว่าจะเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนได้ตั้งใจในการศึกษาเติบโตมาพัฒนาสังคมได้ในอนาคต

 

ทำบุญบริษัท ประจำปี 2565
Events,

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 บริษัท จีเอสเอ็ม เทรด จำกัด ได้จัดทำบุญบริษัทประจำปี ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่...

งานติดตั้งตู้จ่ายน้ำมัน HONGYANG ที่ สถานีบริการน้ำมันบางจาก บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา
News,

วันที่ 12 เมษายน 2565 บริษัท จีเอสเอ็ม เทรด จำกัด ได้ดำเนินการติดตั้งตู้จ่ายน้ำมัน HONGYANG  ที่ สถานีบริการน้ำมันบางจาก...