Events

ทำบุญบริษัท ประจำปี 2565
Events,

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 บริษัท จีเอสเอ็ม เทรด จำกัด ได้จัดทำบุญบริษัทประจำปี ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่...

กิจกรรมบริจาคอุปกรณ์การเรียน สนับสนุนการศึกษาเด็กนักเรียน
Events,

             บริษัทแก๊สสเตชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด อยากเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม โดยได้บริจาคอุปกรณ์การเรียนให้กับเ...

ทำบุญบริษัท ประจำปี 2562
Events,

วันที่ 12 กรกฏาคม 2562 บริษัท แก๊สสเตชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด ได้จัดทำบุญบริษัทประจำปี ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9...

ท่องเที่ยวประจำปี 2561
Events,

บริษัทแก๊สสเตชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด ได้จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวประจำปี 2561 ในวันที่ 12-13 ต.ค 61 ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน โด...

ทำบุญบริษัท ประจำปี 2561
Events,

วันที่ 20 กรกฏาคม 2561 ได้มีกิจกรรมทำบุญบริษัทประจำปี ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่อเป็นสิริมงคลให้แก่ธุร...

ท่องเที่ยวประจำปี 2560
Events,

บริษัทแก๊สสเตชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด ได้จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวประจำปีขึ้น โดยปีนี้ได้ไปชมทัศนียภาพ และนมัสการสิ่งศักดิ์ส...

ทำบุญบริษัท ประจำปี 2560
Events,

วันที่ 27 กรกฏาคม 2560 ได้มีกิจกรรมทำบุญบริษัทประจำปี ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่อเป็นสิริมงคลให้แก่ธุร...