ท่องเที่ยวประจำปี 2560

บริษัทแก๊สสเตชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด ได้จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวประจำปีขึ้น โดยปีนี้ได้ไปชมทัศนียภาพ และนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ เมืองจู่ไห่-มาเก๊า ประเทศจีน ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน เป็นกิจกรรมเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีภายในองค์กร และเปิดประสบการณ์ใหม่ให้กับพนักงานในการท่องเที่ยวต่างประเทศ 

ทำบุญบริษัท ประจำปี 2565
Events,

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 บริษัท จีเอสเอ็ม เทรด จำกัด ได้จัดทำบุญบริษัทประจำปี ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่...

งานติดตั้งตู้จ่ายน้ำมัน HONGYANG ที่ สถานีบริการน้ำมันบางจาก บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา
News,

วันที่ 12 เมษายน 2565 บริษัท จีเอสเอ็ม เทรด จำกัด ได้ดำเนินการติดตั้งตู้จ่ายน้ำมัน HONGYANG  ที่ สถานีบริการน้ำมันบางจาก...