1

งานติดตั้งท่อน้ำมัน 2 ชั้น ยี่ห้อ NUPI ในสถานีบริการน้ำมัน

 • ติดตั้งระบบท่อจ่ายน้ำมันใต้ดิน
 • ติดตั้งระบบท่อระบายไอน้ำมันใต้ดินและบนดิน
 • ติดตั้งระบบท่อรับน้ำมันใต้ดินและบนดิน
 • ทดสอบท่อจ่ายน้ำมัน ชั้นในและชั้นนอก
 • ดำเนินการ Flush line ระบบท่อจ่ายน้ำมัน
 • ดำเนินการล้างคาริเบรทถังน้ำมันใต้ดิน
 • ติดตั้งระบบป้องกันไฟฟ้าสถิต สำหรับระบบท่อน้ำมัน
 • สร้างระบบ Ground  จุดรับน้ำมัน

2

งานตรวจเช็คระบบท่อ และการรั่วซึมของท่อจ่ายน้ำมัน

 • ดำเนินการตรวจเช็คการรั่วซึมของระบบท่อต่างๆ โดยส่งช่างผู้ชำนาญการเข้าไปอัดขึ้นแรงดันด้วยก๊าซไนโตรเจน พร้อมทั้งทำผลการทดสอบ

3

งานติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป

 • ให้ข้อมูลงบการลงทุนเบื้องต้น
 • ให้ข้อมูลในการติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • รับดำเนินการเป็นที่ปรึกษาตั้งแต่ต้นจนกระทั่งสร้างเสร็จ โดยราคาย่อมเยา เป็นกันเอง และงบประมาณไม่บานปลาย

4

งานฝังถังน้ำมันใต้ดิน

 • ดำเนินการฝังถังน้ำมัน แบบไม่ตอก Sheet pie
 • ดำเนินการฝังถังน้ำมัน แบบตอก Sheet pie