News

งานติดตั้งตู้จ่ายน้ำมัน HONGYANG ที่ สถานีบริการน้ำมันบางจาก บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา
News,

วันที่ 12 เมษายน 2565 บริษัท จีเอสเอ็ม เทรด จำกัด ได้ดำเนินการติดตั้งตู้จ่ายน้ำมัน HONGYANG  ที่ สถานีบริการน้ำมันบางจาก...

งานติดตั้งตู้จ่ายน้ำมัน HONGYANG ที่ สถานีบริการน้ำมัน คาลเท็กซ์
News,

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2020 บริษัท แก๊สสเตชั่นแมเนจเม้นท์ จำกัด ได้ดำเนินการติดตั้งตู้จ่ายน้ำมัน HONGYANG  ซึ่งผลิตและนำเข...

ออกงานแสดงสินค้า Electric Vehicle Asia 2019
News,

วันที่ 5 – 8 มิถุนายน 2562 บริษัท แก๊สสเตชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด เข้าร่วมออกงานแสดงสินค้า Electric Vehicle Asia 201...

เยี่ยมชมโรงงานผู้ผลิตตู้จ่ายน้ำมัน
News,

วันที่ 19-21 พฤษภาคม 2562 เดินทางไปเยี่ยมชมโรงงานผลิตตู้จ่ายน้ำมัน HONGYANG ณ เมืองเวินโจว มณฑลเจ้อเจียง ประเทศสาธารณรัฐ...

การนำเสนอผลิตภัณฑ์ปั้มซับเมอร์ส RedRobe
News,

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 บริษัท แก๊สสเตชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด ได้เชิญ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) เข้า...

ตัวแทนจากผู้ผลิตท่อน้ำมัน 2 ชั้น NUPI ประเทศ ITALYเดินทางมาเยี่ยมเมืองไทย
News,

วันที่ 18-19 เม.ย 2561 ตัวแทนจากผู้ผลิตท่อน้ำมัน 2 ชั้น NUPI ประเทศ ITALYเดินทางมาเยี่ยมเมืองไทย 18 เม.ย  ร่วมรับประทานอ...