งานติดตั้งตู้จ่ายน้ำมัน HONGYANG ที่ สถานีบริการน้ำมัน คาลเท็กซ์

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2020 บริษัท แก๊สสเตชั่นแมเนจเม้นท์ จำกัด ได้ดำเนินการติดตั้งตู้จ่ายน้ำมัน HONGYANG  ซึ่งผลิตและนำเข้าจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งโรงงานผู้ผลิตมีประสบการณ์กว่า 25 ปี จัดหน่ายไปกว่า 60 ประเทศทั่วโลก อีกทั้งยังได้รับมาตรฐาน ATEX และได้รับการรับรองจากกรมธุรกิจพลังงาน

ทำบุญบริษัท ประจำปี 2565
Events,

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 บริษัท จีเอสเอ็ม เทรด จำกัด ได้จัดทำบุญบริษัทประจำปี ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่...

งานติดตั้งตู้จ่ายน้ำมัน HONGYANG ที่ สถานีบริการน้ำมันบางจาก บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา
News,

วันที่ 12 เมษายน 2565 บริษัท จีเอสเอ็ม เทรด จำกัด ได้ดำเนินการติดตั้งตู้จ่ายน้ำมัน HONGYANG  ที่ สถานีบริการน้ำมันบางจาก...