ตัวแทนจากผู้ผลิตท่อน้ำมัน 2 ชั้น NUPI ประเทศ ITALYเดินทางมาเยี่ยมเมืองไทย

วันที่ 18-19 เม.ย 2561 ตัวแทนจากผู้ผลิตท่อน้ำมัน 2 ชั้น NUPI ประเทศ ITALYเดินทางมาเยี่ยมเมืองไทย

18 เม.ย  ร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ที่ร้านอาหาร ฝ้ายคำ  ถนนบางนาตราด

19 เม.ย  บริษัท แก๊สสเตชั่น แมเนจเม้นท์ และตัวแทนของท่อน้ำมัน NUPI เข้าไปนำเสนอท่อน้ำมัน NUPI ให้กับคณะผู้บริหาร บมจ.ซัสโก้ ( SUSCO ) ณ ที่ทำการสำนักงานใหญ่ 

ทำบุญบริษัท ประจำปี 2565
Events,

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 บริษัท จีเอสเอ็ม เทรด จำกัด ได้จัดทำบุญบริษัทประจำปี ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่...

งานติดตั้งตู้จ่ายน้ำมัน HONGYANG ที่ สถานีบริการน้ำมันบางจาก บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา
News,

วันที่ 12 เมษายน 2565 บริษัท จีเอสเอ็ม เทรด จำกัด ได้ดำเนินการติดตั้งตู้จ่ายน้ำมัน HONGYANG  ที่ สถานีบริการน้ำมันบางจาก...